Ohje valmentajalle, joka saa tiedon pelaajan kiusaamisesta tai muusta häirinnästä

Toivomme FC Kontussa, että pelaajat uskaltaisivat kertoa mahdollisimman avoimesti kokemastaan kiusaamisesta tai muusta häirinnästä oman joukkueensa toimihenkilöille. Jos pelaaja tai hänen vanhempansa lähestyy sinua ja kertoo kokemastaan häirinnästä, niin toimi seuraavasti

 • Kiitä pelaajaa, että hän tuli kertomaan asiasta
 • Kuuntele häntä kiireettömästi
 • Ota huoli vakavasti ja pahoittele hänen kokemaansa
 • Lupaa, että asia selvitetään. Älä lupaa vielä muuten mitään tiettyä lopputulemaan.
 • Kerro, milloin palaat asiaan ja palaa silloin.
 • Ota vastuu asian eteenpäinviennistä.
 • Kirjaa ylös: Valituksen sisältö, päivämäärä, kuka on ottanut valituksen vastaan, valituksen antajan nimi.
 • Ilmoita valituksesta Häirintävapaa Kontu työryhmälle. Pidä työryhmä tietoisena asian käsittelyn etenemisestä.
 • Mikäli valitus kohdistuu toimihenkilöön, työntekijään tai muuhun aikuisen toimintaan, ottaa työryhmä aina asian käsittelystä vetovastuun.
 • Mikäli asia on pelaajien välinen eikä sisällä vakavaa huolta, se voidaan selvittää myös joukkueen sisällä. Tällöin valituksen käsitellystä vastaa joukkueen vastuuvalmentaja. Asiasta kuitenkin tulee raportoida Häirintävapaa Kontu -työryhmälle.

Valituksen käsittely

 • Arvioidaan onko kyseessä rikos vai ei.
  • Tähän voi saada apua Et OleYksin-palvelusta, jonka kanssa voi asioida paljastamatta uhrin henkilötietoja. Rikos- tai lastensuojeluilmoituksen voi tehdä valituksen vastaanottaja tai joku muu seuran edustaja tai asianomainen itse tai hänen vanhempansa
  • Rikosilmoituksen käsittely siirtyy viranomaisille.
 • Jos ei ole syytä epäillä rikosta, niin järjestetään osapuolten kuuleminen. Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi.
 • Nämä kuulemiset kirjataan ylös ja kuullut henkilöt saavat mahdollisuuden lukea heistä kirjatut tiedot kuulemisen jälkeen.
 • Kirjauksiin merkitään seuraavat asiat: ketä on kuultu, milloin, ketkä ovat olleet paikalla, kuulemisten sisältö ja mitä on sovittu jatkosta.
 • Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Kun kuullaan ala-ikäisiä, täytyy vanhempia informoida ja saada heiltä lupa, sekä antaa heille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa.
 • Vanhempia tulee informoida jälkikäteen, mistä on puhuttu, ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. On tärkeää, että kuulemisessa kerrotaan miksi henkilöä kuullaan, ei kyseenalaisteta hänen kertomaansa ja kerrotaan, miten prosessi tulee etenemään.
 • Nuorille ja vanhemmille tarjotaan tueksi Et ole yksin-palvelua tai muista tukitoimia.
 • Tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Kaikessa toiminnassa on ensisijaisena oltava lapsen tai nuoren etu.
 • Prosessista tehdään kirjallinen yhteenveto ja tiedotetaan asianosaisia.
 • Kurinpidollisista toimenpiteistä erityisesti koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää seuran johtokunta. Häirintävapaa Kontu-työryhmä valmistelee esitykset ja informoi johtokuntaa tapauksista

Jos sinun valmentajana tulee ilmoittaa itseesi tai toiseen henkilöön kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksesta ja haluat tehdä sen anonyymisti, tee ilmoitus alla olevalla lomakkeella.