Toimintasuunnitelma 2023-24

FC Kontu

Vetovoimainen, ammattimainen ja tavoitteellinen jalkapalloseura.

Arvot

 • Avoimuus
 • Iloisuus
 • Vastuullisuus
 • Yhteisöllisyys

FC Kontu – toiminnan periaatteet

 • Vapaaehtoistyö
 • Harrastus lähellä kotia
 • Turvallinen arki
 • Yhtenäiset toimintatavat
 • Ikäluokkien välinen yhteistyö
 • Säännöllinen koulutus

Strategian painopisteet

 • Pelaajamäärän kasvattaminen
 • Pelaajapolun vakiinnuttaminen
 • Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen

Johtokunta

 • Vastaa seuran toiminnasta määrittämällä strategian ja seuraamalla sen toteutumista
 • Vastaa seuran taloudesta budjetoinnin ja seurannan kautta
 • Valvoo seuran etua
 • Tukee seuran työntekijöitä operatiivisessa toiminnassa

Johtokunta 2023

 • Puheenjohtaja - Sami Leinonen
 • Varapuheenjohtaja - Anne Kullström
 • Sami Leinonen
 • Mika Rajamäki
 • Pauli Räisä
 • Aki Salminen
 • Riikka Vartiainen
 • Olli Venelampi

Henkilöstö

 • Toiminnanjohtaja - Maria Virolainen
 • Seurakoordinaattori - Riikka Sartiala
 • Urheilutoimenjohtaja - Topi Leinonen
 • Valmennuspäällikkö - ImranQureshi
 • Seuravalmentaja - Niko Laakso
 • Junioripäällikkö - Toni Forsten

Urheilutoiminta-painopisteet

 • Pelaajamäärän kasvattaminen hallitusti
 • Pelaajaputken vakiinnuttaminen
 • Säännöllinen valmentajakoulutus

Urheilutoiminta – pelaajamäärän kasvattaminen

Seuratoimintamme kulmakivenä on elinvoimaiset ikäluokat. Jatkamme pelaajamäärän kasvattamista hallitusti laittaen painopistettä erityisesti pieniin ikäluokkiin, alle 12-vuotiaiden toimintaan ja tyttöjen toimintaan.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseen:

 • Toimiva ikäluokkamalli, jossa jokainen pelaaja saa laadukkaan arjen
 • Aktiivinen markkinointi sosiaalisessa mediassa
 • Päiväkoti- ja kouluyhteistyö
 • Uusien pelaajien vastaanottaminen laadukkaasti

Pelaajamäärän kasvattaminen hallitusti - tavoitteet

Pelaajamäärän kasvattaminen - Toimiva ikäluokkamalli

5v5 vaiheessa noudatamme ikäluokkamallia, jossa jokaiselle pelaajalle tarjotaan oman tavoitteensa ja motivaationsa mukaista toimintaa. 8v8 vaiheessa meillä on sininen ja valkoinen polku ikäluokkamallina, jossa joukkueet on jaettu treeneissä kahteen osaan tarjotaksemme laadukkaampaa oppimisympäristöä ja valmennusta. Kehitämme kaudelle 2023-24 11v11 ikäluokkamallia, jotta voimme tarjota laadukkaamman oppimisympäristön ja valmennuksen.

Pelaajamäärän kasvattaminen - Uusien pelaajien vastaanottaminen

Tavoitteenamme on, että 70% seuraamme kokeilemaan tulevista pelaajista ja perheistä jäävät toimintaan mukaan.

Toimenpiteet:

- Päivitämme nykyiset ohjeistukset pelaajien vastaanottamiseen.

- Pelaajien vastaanottamiseen tehdään kehityssuunnitelma.

- Selvitämme joukkueet, missä on haasteita pelaajien vastaanottamiseen - seuran työntekijöiden tukemaan toimintaan.

Pelaajamäärän kasvattaminen - Päiväkoti- ja kouluyhteistyö

FC Kontu tekee tiivistä yhteistyötä lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa. Päiväkoti- ja kouluyhteistyön tavoitteina on näkyä paikallisen yhteisön arjessa, osallistua kasvatustyöhön myös kenttien ulkopuolella ja saada kontakti jalkapallon harrastamisesta kiinnostuneisiin lapsiin ja perheisiin varhaisessa vaiheessa.

Päiväkodeille tarjotaan tapahtumia toimipisteidensä läheisyydessä FC Kontun kentillä. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat 5- ja 6-vuotiaat lapset. Päiväkodeille tarjotaan myös apua omissa toimipaikoissa järjestettäviin tapahtumiin lainaamalla seuran varusteita. Kouluille järjestetään jalkapallotapahtumia sekä toiveiden mukaan että FC Kontun aloitteesta.

Tavoitteenamme on kohdata 2000 päiväkoti- ja alakoululaista yhden kauden aikana.

Urheilutoiminta - pelaajaputken vakiinnuttaminen

Kaudella 2023-24 tavoitteenamme on vakiinnuttaa seuramme pelaajapolku, keskittyen U16-U20 vaiheen toiminta. Pelaajapolkumme perustana on elinvoimaiset kasvavat ikäluokat, toimintakulttuurimme ja ikäluokkamallimme.

Kauden 2023-24 tavoitteet

- A poikien perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen

- B ikäluokkien toiminnan kehittäminen

- C ikäluokkien toiminnan kehittäminen

- Nuorisourheiluvaiheen ikäluokkamallin kehittäminen

- Naisten edustusjoukkuetoiminnan kehittäminen

Pelaajaputken vakiinnuttaminen - A-poikien joukkueen perustaminen ja vakiinnuttaminen

Tavoitteenamme on mahdollistaa vähintään kahden tason toiminta (tavoitteellinen ja harraste).

Toimenpiteet:

- Perustamme uuden A poikien joukkueen lokakuussa kaudelle 2023-24

- Joukkueiden toiminta tulee systemaattisemmaksi ja seuravetoisemmaksi

- Joukkueet tekevät aktiivista seuran ohjaamaa ikäluokkien välistä yhteistyötä

- Joukkueen toimintaa arvioidaan 3-4 kk välein seuravetoisesti

Pelaajaputken vakiinnuttaminen - B- ja C- ikäluokkien kehittäminen

Tavoitteenamme on mahdollistaa vähintään kahden tason toiminta (tavoitteellinen ja harraste).

Toimenpiteet:

- Perustamme uudet B joukkueet (PB ja TB)

- Yhdistämme P2009 ja P2010 joukkueet uudeksi PC joukkueeksi. Tavoitteena mahdollistaa Sininen ja Valkoinen polku.

- Joukkueiden toiminta tulee systemaattisemmaksi ja seuravetoisemmaksi

- Joukkueet tekevät aktiivista seuran ohjaamaa ikäluokkien välistä yhteistyötä

Pelaajaputken vakiinnuttaminen – Nuorisourheiluvaiheen ikäluokkamallin kehittäminen

Tavoitteenamme on mahdollistaa vähintään kahden tason toiminta (tavoitteellinen ja harraste) ja samalla tarkastella mahdollisuutta rakentaa pelaajapolku, jossa tavoitteena on valtakunnalliset sarjat 11v11 vaiheessa.

Toimenpiteet:

- Nykyisen toiminnan kartoitus

- Kehityssuunnitelman tekeminen kaudelle 2023-24 ja kaudelle 2024-25.

Pelaajaputken vakiinnuttaminen - Naisten edustusjoukkuetoiminnan kehittäminen

Tavoitteenamme on vakiinnuttaa ja kehittää Naisten edustusjoukkue toimintaa seuravetoisemmaksi ja systemaattisemmaksi.

Toimenpiteet:

- Nykyisen toiminnan kartoitus

- Kehityssuunnitelman tekeminen kaudelle 2023-24 ja kaudelle 2024-25.

Urheilutoiminta - Säännöllinen valmentajakoulutus

Kaudella 2023-24 tavoitteenamme on, että seurassamme jokainen U6-U14 valmentaja on käynyt vähintään Futisvalmentajan starttikoulutuksen ja Et ole yksin - koulutuksen. Samalla tavoitteenamme on kehittää valmentajiemme osaamista seuran linjauksiin liittyen.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

- Valmentaja akatemia seuran nuorille valmentajille.

- Seuran sisäinen kouluttaminen 5-6 krt vuodessa kaikille valmentajille.

- Valmennusosaamisen kehittämisen hanke.

Vastuuvalmentaja tapaamiset 4 krt vuodessa.

Talous

 • Seuran talous on kokonaisuudessa kuvattu seuran talousohjesäännössä.
 • Kauden aikana jatketaan taloushallinnon prosessien kehittämistä osana uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa.
 • Seuran tärkeimpinä tulonlähteinä ovat jäsen- ja seuramaksut sekä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toiminta- ja tilankäyttöavustus. Oma halli Jakomäessä ja Kurkimäen kenttä eivät tuota seuralle suoraa taloudellista hyötyä, mutta ne mahdollistavat hyvät harjoitusolosuhteet ja omien olosuhteiden kehittämisen.
 • FC Kontu tukirahasto jakaa kertaluonteisia avustuksia heikommassa taloudellisessa tilanteessa oleville pelaajille avustushakemusten perusteella.
 • Pyritään kehittämään varainhankintaa mm. hakemalla seuralle pääsponsori

Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen

 • Ammattimaisempi ja systemaattisempi toimintamalli
 • Varmistamme mahdollisimman tasalaatuisen toiminnan
 • Varmistamme yksilölle riittävän tuen tehtävien hoitoon

Tavoite vuodelle 2024

 • Jokainen vapaaehtoinen on koulutettu vähintään määritellyllä minimitasolla
 • Jokainen vapaaehtoinen on perehdytetty kuukauden sisällä aloituksesta
Toimenpiteet
 • Luodaan systemaattinen ja säännöllinen perehdytys- ja koulutusmalli joukkueenjohtajille, taloudenhoitajille ja huoltajille
 • Päivitetään/luodaan jokaiselle roolille riittävä kirjallinen perehdytysmateriaali/opas
 • Tehdään suunnitelma, miten tuetaan vapaaehtoisten tärkeimpiä motivaatiotekijöitä, jotka tutkimusten mukaan ovat Kontussa vaikutusmahdollisuudet ja osallisuuden kokemus
 • Tehdään vuosittainen palautekysely vapaaehtoisille

Vapaaehtoisvalmentajien tukeminen sisältyy valmentajakoulutukseen

Viestintä

Viestintävälineet:
 • fckontu.fi
 • Facebook
 • Instagram
Viestintä on:
 • Suunnitelmallista
 • Säännöllistä
 • Innostavaa
 • Avointa
 • Vuorovaikutteista
 • Ajankohtaista
Tavoitteet:
 • Tukea seuran päivittäistoimintaa ja johtamista
 • Tukea pelaajarekrytointia
 • Sitouttaa ja motivoida jäsenistöä
 • Luoda seurasta positiivista mielikuvaa
 • Tehdä seura näkyväksi ympäristölle

Mitä viestitään

 • Tapahtumat
 • Ottelut
 • Joukkueet
 • Pelaajat
 • Toimihenkilöt
 • Omat kentät

Jopox

 • Toimintakauden aluksi siirrytään uuden talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmän Jopoxin käyttöön
 • Jopox toimii jäsenrekisterin ylläpidossa
 • Jopox mahdollistaa taloudenhallinnan ja -seurannan kehittämisen sekä joukkue. että seuratasolla
 • Jopox sisältää myös valmentajien työkaluja
 • Jopoxin myötä tehostetaan seuran ulkoista ja sisäistä viestintää
 • Seuran nettisivut siirtyvät uudelle alustalle

Muut toiminta

 • Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy (IHJA) tuottaa olosuhteita seuran pelaajille ylläpitämällä Jakomäen ja Kurkimäen kenttiä
 • IHJA siirtyy 100 % seuran omistukseen toimintakaudella 2023-2024
 • Stadi Cup ry:n jäsenenä seura osallistuu kesäkuussa pidettävän Stadi Cupin järjestelyihin


FC Kontu ry
Johtokunta