Jäsenyys ja maksut


Seuramaksu 2023-24

FC Kontun toimintavuosi on marras-lokakuu. Seuramaksu laskutetaan marras-joulukuussa ja helmi-maaliskuussa. Pelaajan lopettaessa seurassa erääntyneet maksut pitää maksaa.Uudet pelaajat

Uudet pelaajat voivat tutustua joukkueen toimintaan maksutta kahden viikon ajan. Jos pelaaja päättää jäädä joukkueeseen on pelaajan tai huoltajan siitä ilmoitettava joukkueenjohtajalle kokeilujakson jälkeen. Aloittaneen pelaajan seuramaksut laskutetaan aikaisintaan 14 päivää siitä, kun pelaajan tiedot on viety jäsenrekisteriin ja laskun maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä.

Alennukset

Kun perheestä on mukana seuran joukkuetoiminnassa useampia lapsia, myönnetään junioripelaajan 250 € pelaajamaksusta alennusta. Pelaajamaksu alenee siten, että vanhin lapsista maksaa täyden maksun, seuraavaksi vanhimmalle tulee 50 € alennus ja tätä nuoremmille sisaruksille alennus on 100 € koko vuoden maksusta. Sisaralennusta myönnetään toukokuuhun asti liittyneille pelaajille. Alennukseen ei huomioida aikuisjoukkueissa pelaavia, aloittavien juniori-ikäluokkien tai lasten kerhotoimintaan osallistuvia perheenjäseniä.

Varusmies- ja siviilipalvelusalennus: pelaaja vapautetaan 75 % seuramaksusta sen toimintakauden ajalta, jolloin palvelusaika alkaa. Jäsenmaksu maksetaan normaalisti. Joukkueenjohtaja ilmoittaa varusmies- ja siviilipalvelun aloittavat henkilöt seuralle marraskuun alussa ennen seuramaksun laskuttamista.

Joukkueen toimintamaksu

Seuramaksun lisäksi joukkueet laskuttavat oman toimintamaksun. Joukkueen maksuista löytyy tieto jokaisen joukkueen omalta sivulta.

Pelaajan lopettaminen

Kun pelaaja lopettaa joukkueessa

1. Lopettamisesta ilmoitetaan sähköpostilla joukkueenjohtajalle

2. Joukkuemaksun maksuvelvollisuus päättyy lopettamisilmoitusta seuraavan kuukauden loppuun

Toimihenkilöjäsenet

Seuran joukkueiden toiminnassa mukanaolevien toimihenkilöiden tulee olla seuran jäseniä. Seuran jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua seuran järjestämään toimintaan, osallistua seuran järjestämiin koulutuksiin ja kantaa seuran edustusasua. Jäsenenä sinulla on myös oikeus osallistua seuran päätöksentekoon seuran vuosikokouksissa. Jäsenenä sitoudut noudattamaan seuran sääntöjä.

Toimihenkilön jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa.

Kannattajajäsenyys

Jäsen voi olla yksityishenkilö (vanhemmat, isovanhemmat, kummit, ystävät, naapurit, yms.) tai yritys. Kannatusjäsenmaksusta maksetaan seuran tukirahastoon henkilöjäsenen maksusta 10 € ja yritysjäsenen maksusta 50 €. Loppu maksetaan kannattajajäsenen ilmoittamalle joukkueelle.