Joukkue

Autero Robin
Eskola Mikko
Huittinen Mikko
Husso Teemu
Kaukonen Janne
Koort Edgar
Korpinen Ville
kurunmäki Jukka
Laakso Ari
Lågas Jesse
Löfström Thomas
Mannion Scott
Mohammed Sami
Palovesi Henri
Sakki Henri
Salo Juho
Siltanen Miika
Tontti Anssi

Toimihenkilöt